Przestrzenniki / Spatial Markers, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzenniki / Spatial Markers, 2019
Steel, polyester textiles
Exhibition view City Squares. An Instruction Manual, ZODIAK Warsaw Pavilion of Architecture, Warsaw, 2019
Phot. Maciej Kruger, Alicja Bielawska

Spatial Markers – a series of screens meant for spatial management. They can be set up and shifted at will, creating new ways of dividing
a space and separating its functions. It can serve as a shelter a fence or simply a backdrop.
Przestrzenniki – parawany służące do zarządzania przestrzenią. Można je dowolnie przesuwać i ustawiać, tworząc nowe podziały oraz funkcje. Mogą stać się schronieniem, ogrodzeniem lub tłem.