Cztery kolory na szarym tle, 2013

(fot. Bartosz Górka)

Cztery kolory na szarym tle, 2013, tkanina, [4x] 1000 x 920 cm

Zamówienie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Cztery kolory na szarym tle to cztery kurtyny zaprojektowane do audytorium, które znajdowało się w centrum budynku pawilonu Emilia, tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Praca znajduje się w kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.