Miejsca, 2019

Miejsca, 2019
linoryt, odbitka unikat na papierze
70 x 100 cm, 70,3 x 99,7 cm, 65,3 x 99 cm