Poszerzania przestrzeni codzienności, 2022 (wystawa indywidualna)

Goyki 3 Art Inkubator, Sopot, 2022

Wystawa „Poszerzanie przestrzeni codzienności” Alicji Bielawskiej prezentuje nowe prace artystki wykonane z tkaniny, ceramiki i stali, których tematem przewodnim jest wspólnotowość pamięci. Bielawska konsekwentnie przekształca swoje codzienne obserwacje w przedmioty, które tworzą historie pokazane na wystawie. Oglądając „Poszerzanie przestrzeni codzienności” jesteśmy postawieni w narracji pierwszoosobowej – każdy z odbiorców wyznacza swoją indywidualną trasę i jest zaproszony do ćwiczenia uważności. Percepcja skupia się na detalu, różnych fakturach i subtelnych załamaniach kolorów. Dzięki nim artystka opowiada uniwersalne historie przedmiotów i wyznacza wewnętrzne relacje w przestrzeni. Bielawska proponuje odbiorcy, aby był w ruchu względem rzeźb. Wystawa pomyślana jest tak, aby powoli i uważnie przemieszczać się pomiędzy przedmiotami, obserwować je ze wszystkich stron i zawsze za punkt wyjścia mieć swoje ciało.
Własnoręczne tworzenie ceramiki i tkanin nawiązują do rzemieślniczej codzienności, w której opieka nad sobą, innymi i otoczeniem powraca jako ważny element. W prezentowanych pracach widoczny jest powolny rytm i rytualność tworzenia obiektów. Charakteryzuje je cykl, który można przedstawić w czterech krokach: patrzenie, zapamiętywanie, dekonstrukcja i konstrukcja na nowo.

Fot. Daria Szczygieł / Goyki 3 Art Inkubator